Lak@rt is een v.z.w. die tot doel heeft het bevorderen en stimuleren van kunst door de beoefenaars in al haar vormen. Kan je je herkennen in onderstaande doelstellingen, dan verwelkomen we je graag als lid.

 

Lak@rt is een collectief opgericht door en voor kunstenaars van voornamelijk Laarne – Kalken. De vereniging is erkend door de gemeente Laarne/Kalken.

  • Het kunstenaarscollectief heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van kunst door de beoefenaars in al haar vormen en zo bijdragen tot de verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving en beoefening.
  • We willen kunstenaars op de kaart zetten in Laarne/Kalken
  • De werken van de leden meer bekendheid geven.
  • Zoveel mogelijk inspraak geven aan de leden.
  • Openstaan voor alle kunstvormen: beeldende kunst, woord-, muziek, dans- en andere kunstenaars zijn welkom.
  • Niet in het vaarwater komen van bestaande verenigingen in Laarne/Kalken zoals muziek, toneel etc. maar met hen samenwerken.
  • Activiteiten of projecten opzetten die als individu niet haalbaar zijn vb. groepstentoonstelling, lezingen, bezoek tentoonstellingen, kunstwandel- of fietsroute organiseren.
  • Activiteiten of projecten organiseren die kunst dichter bij de inwoners van de gemeente brengt.
  • Steun verlenen en/of aansluiten bij initiatieven van de gemeente of andere organisaties in verband met kunst. vb WAK (Week van de amateurkunsten).
  • Ons goed voelen bij elkaar, elkaar inspireren, voedingsbodem zijn voor creativiteit.

Wie zijn wij? Amateur - of professional  kunstenaars

 

Een mogelijk antwoord vinden we in het voorwoord van Raoul Locht (hoofdredacteur tijdschrift Atelier) in het boek :
Kunstenaars met gouden randje

Voorwoord

In de kunstwereld heerst veel verwarring rond het begrip “amateur”. Geheel onterecht heeft het meestal een negatieve bijklank. Daardoor voelt het voor de één soms als een stigma en voert de ander het als een geuzennaam.
Jarenlange discussies, symposia, vele pagina’s en zelfs hele boeken zijn besteed aan wat nu amateurkunst is en wat niet. Bij al dit zinloze gepraat vallen steeds weer de grijsgedraaide woorden ‘opleiding’ en ‘geld’. Maar volgens mij draait het niet om hoeveel jaren je op een cursus hebt gesleten en of je van je creativiteit een tweede auto kunt betalen. Volgens mij is de tweedeling tussen amateur en professional overbodig. Het is daarom zo spijtig dat we nog maar moeilijk van de negatieve connotatie verlost raken.
De oplossing? Het woord AMATEUR vol trots en met veel bravoure omarmen! ‘Ja, ik ben een amateur! Ik houd van (mijn) kunst en ik kan niet anders!’ het meest van alles ben je namelijk een kunstenaar vanuit een innerlijke drijfveer en niet dankzij je opleiding of het prijskaartje van je doeken. Passie voor het ambacht, liefde voor het vak. Dáár draait het om! Kunstenaar ben je niet met voorbedachten rade. Het is veeleer aangeboren. ‘Sorry, maar ik weet niet beter!’ Kunst is in eerste instantie een doel op zich. Het moet eruit, ongeacht geld of opleiding. Daarnaast kan kunst zeker ook nog een ander doel dienen: politiek engagement, het uiten, het delen en verwerken van emoties, het vangen van het moment, noem maar op.

Raoul Locht (hoofdredacteur tijdschrift atelier Magazine) Website