Wie zijn wij

LAK@RT

Lak@rt is een v.z.w. die tot doel heeft het bevorderen en stimuleren van kunst door de beoefenaars in al haar vormen. Kan je je herkennen in onderstaande doelstellingen, dan verwelkomen we je graag als lid.
Om uw kandidatuur te stellen tot het lidmaatschap van lak@rt vzw klik hier
Ons ledenbestand doorlicht. Klik “hier”

Lak@rt is een collectief opgericht door en voor kunstenaars van voornamelijk Laarne – Kalken. De vereniging is erkend door de gemeente Laarne/Kalken.

  • Het kunstenaarscollectief heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van kunst door de beoefenaars in al haar vormen en zo bijdragen tot de verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving en beoefening.
  • We willen kunstenaars op de kaart zetten in Laarne/Kalken
  • De werken van de leden meer bekendheid geven.
  • Zoveel mogelijk inspraak geven aan de leden.
  • Open staan voor alle kunstvormen, dus niet alleen de beeldende kunst, woord-, muziek, dans- en andere kunstenaars zijn zeker welkom.
  • Niet in het vaarwater komen van bestaande verenigingen in Laarne/Kalken zoals muziek, toneel etc. maar met hen samenwerken.
  • Activiteiten of projecten opzetten die als individu niet haalbaar zijn vb. groepstentoonstelling, lezingen, bezoek tentoonstellingen, kunstwandel- of fietsroute organiseren.
  • Activiteiten of projecten organiseren die kunst dichter bij de inwoners van de gemeente brengt.
  • Steun verlenen en/of aansluiten bij initiatieven van de gemeente of andere organisaties in verband met kunst. vb WAK (Week van de amateurkunsten).
  • Ons goed voelen bij elkaar, elkaar inspireren, voedingsbodem zijn voor creativiteit.

Link  statuten: statuten lakart vzw
Link huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement
Lak@rt vzw en de GDPR wetgeving (privacy): klik “hier”