WAK 2017

WAK – WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN    themaTHE MAKING OF
van 28 april tot 7 mei

Tijdens de Week van de amateurkunsten openden honderden kunstenaars hun atelier of stelden hun werken tentoon op tal van locaties: schilders, beeldhouwers, keramisten, tekenaars, maar ook muzikanten,  dansers en schrijvers: mensen die hun kunst beoefenen in hun vrije tijd.

In Laarne-Kalken werd het WAK georganiseerd op zaterdag 28 april in zaal Skala. Enkele leden van Lak@rt namen hieraan deel: Arlette Neirynck, Arno Amandt, Chris De Mol, Martine Braeckman en Steven Yde.

In Wetteren werd dit event georganiseerd in het KUNSTcentrum en het KUNST@teljee in de Marktdreef, ook hier namen verschillende leden van Lak@rt deel: Arlette, Etienne Rombouts, Ronny Roels en Steven Yde.