Vrienden Van lak@rt (steunend lid)

Lak@rt is een collectief opgericht door en voor kunstenaars van voornamelijk Laarne – Kalken. De vereniging is erkend door de gemeente Laarne/Kalken.

Om de vereniging meer draagkracht te geven hebben we een vriendengroep opgericht. “Vrienden van Lak@rt vzw”. Als vriend van “Lak@rt vzw”  laat u merken dat u het “kunstenaarscollectief Lak@rt Laarne – Kalken vzw” een warm  hart toedraagt. Dankzij uw betrokkenheid bouwt u mee aan de toekomst van “Lak@rt”. Dit organiseren en bekendmaken aan een groter publiek kost natuurlijk handenvol geld. Met de projectsubsidie, logistieke steun van de gemeente en het lidmaatschap van de leden alleen komen we er niet.

Daarom durven wij bij u aankloppen om een financiële bijdragen te vragen onder de vorm van lidmaatschap “steunend lid – Vrienden van Lak@rt”.

Iedereen kan lid worden voor 10,00 EUR/jaar! Een lidmaatschap is geldig voor één jaar en kan op ieder moment worden aangegaan. Bij de start verlengen we het lidmaatschap tot 31/08/2018

WAT WILLEN WE BEREIKEN ALS LAK@RT?

 • Bevorderen en stimuleren van kunst door de beoefenaars in al haar vormen en zo bijdragen tot de verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving en beoefening.
 • Activiteiten of projecten opzetten die als individu niet haalbaar zijn vb. groepstentoonstelling, lezingen, bezoek tentoonstellingen, kunstwandel- of fietsroute organiseren
 • Activiteiten of projecten organiseren die kunst heel laagdrempelig en toegankelijk zijn voor de bezoeker
 • Steun verlenen en/of aansluiten bij initiatieven van de gemeente of andere organisaties in verband met kunst. vb WAK (Week van de amateurkunsten).
 • Kunstenaars op de kaart zetten in Laarne/Kalken .
 • Laarne als kunstgemeente promoten.
 • We staan open staan voor alle kunstvormen, dus niet alleen de beeldende kunst maar ook woord-, muziek, dans- en andere kunstvormen.

WE WILLEN DIT  BEREIKEN DOOR:

 • Organiseren van tentoonstellingen binnen en buiten de gemeente (provincie)
 • Workshops organiseren
 • In groep museumbezoek met of zonder gids
 • Lezingen over kunst (op 21/04/2017 lezing over Juwelen)
 • Kunstenroute “kunst à lak@rt” in het laatste WE van augustus. Een fiets (auto) route door Laarne Kalken waar op een tiental locaties 40 kunstenaars tentoonstellen of aan het werk te zien zijn. (Atelierbezoek is altijd boeiend)

WAT BEKOM JE ALS VRIEND VAN LAK@RT ?

 • Minstens 4x/jaar een nieuwsbrief + bij alle events
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en events van Lak@rt
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en events georganiseerd door leden van Lak@rt
 • Reductie op betalende events van Lak@rt (zelfde prijs als de leden)
 • Toegang tot sommige activiteiten die voor de leden georganiseerd worden.
  Vb: bezoek in groep aan ”glaskunst tentoonstelling” in Brugge + museumbezoek (5/03/2017) of deelnemen aan een workshop voor leden (tekenen /boetseren naar levend model)
 • U ontvang een lidkaart

 PRAKTISCH:

Het lidmaatschap van “Vrienden van Lak@rt” loopt per werkjaar (van 1/09 tot 31/08) door overschrijving van 10,00 EUR op rekening nummer BE40 9731 0214 3963

Op naam van:
Lak@rt vzw
Kouterdreef 1
9270 – Laarne

Met vermelding: vrienden van Lak@rt + je naam