GDPR (privacy wetgeving)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018 de wet op de privacy gewijzigd. Daardoor hebben wij als vereniging vier wettelijke verplichtingen.

 1. U informeren over hoe we gegevens verzamelen en verwerken
 2. U heeft het recht je eigen gegevens te bekijken en zo nodig bepaalde aanpassingen te laten doen
 3. Wij moeten duidelijk stellen waarvoor we de gegevens gebruiken
 4. Wij moeten zorgen dat de gegevens veilig bewaard worden.

Hoe verzamelen we de gegevens?

Lak@rt vzw heeft 2 persoonsgebonden gegevensbestanden

 1. Ledenlijst: Van de leden worden volgende gegevens opgeslagen:
  naam, voornaam, geboortedatum, adres, tel gegevens, email, website, btw-nummer, kunstdiscipline en fotomateriaal van hun werk.
 2. Contactenlijst: Daar worden enkel naam en emailadres opgeslagen.
  Deze lijst werd in het verleden opgebouwd door op tentoonstellingen de bezoekers de kans te geven zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Hun naam en emailadres wordt opgeslagen in onze contactenlijst.
  Op elke nieuwsbrief is de mogelijkheid voorzien om zich uit te schrijven. Indien na verschillende nieuwsbrieven men niet reageert nemen we aan dat betrokkene akkoord is met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er staat een item daarover in elke nieuwsbrief.
 3. Waarvoor gebruiken wij de gegevens.
  1. Ledenlijst: Door het toetreden van de leden verbinden zij zich ertoe dat we deze gegevens mogen openbaar maken. Zo heeft elk lid een pagina op de website waarvan hij/zij zelf de inhoud aanbrengt.
   Wij gebruiken de gegevens om onze leden te informeren over onze werking/activiteiten en indien nodig kostennota’s/facturen op te maken.
  2. Contactlijst: wordt gebruikt om een nieuwsbrief te sturen met info over onze activiteiten.
  3. Enkel de bestuursleden van Lak@rt vzw hebben inzage in de gegevens.
 4. Bewaren gegevens.
  1. Ledenlijst wordt bewaard bij de leden van de Raad van bestuur.
  2. Contactenlijst wordt bewaard bij de leden van de Raad van bestuur.

De computers waarop deze gegevens worden opgeslagen zijn voldoende beschermd.
Lak@rt vzw en zijn afgevaardigden verbinden zich ertoe de gegevens NOOIT door te geven aan derden, tenzij verplichting van rechtswege.  

Indien U vragen of suggesties heeft neem contact met de leden van de Raad Van bestuur van Lak@rt vzw: info@lakart.be